SFCL:n mukaiset lento-, opetus-, ja tarkastusoikeudet yksinkertaistetuna

SFCL:n mukaiset lento-, opetus-, ja tarkastusoikeudet yksinkertaistettuna SPL, FI(S), FE(S)

Lupakirjalentäjiä koskee kohta 1, lennonopetajia kohdat 1 & 2, ja tarkastuslentäjiä kohdat 1, 2 & 3.

 1. LUPAKIRJALENTÄJÄN, LENNONOPETTAJAN JA TARKASTUSLENTÄJÄN tulee olla suorittanut
  edeltävien kahden vuoden aikana ennen suunniteltua lentoa:

  a. SFCL.160 mukainen viimeaikainen kokemus lento-oikeuta varten:

  i. Purjelentokoneilla: 5 h, 15 lähtöä ja 2 koululentoa (oppilaana), TAI hyväksytty
  SPL-tarkastuslento (tarkastettavana).

  ii. TMG-mopuilla: 12 h, 12 lähtöä & laskua ja 1 tunnin koululento (oppilaana) TAI
  hyväksytty SPL+TMG-tarkastuslento (tarkastettavana).

  Huom. SFCL.160 viimeaikaisen kokemuksen tarkastuslentoa lento-oikeuden jatkamiseksi EI korvaa opettajakelpuutusta tai sen lisäoikeutta varten suoritettu FI(S) -pätevyyden arviointi (ns. ”opetarkkari”) tai tarkastuslentäjän valtuutusta tai sen
  lisäoikeutta varten suoritettu FE(S) -pätevyyden arviointi (ns. tarkkaritarkkari”/”opetarkkaritarkkari”).
  Huom. TMG:n osalta kokemusvaatimus täyttyy myös SPL:n osalta jos ohjaajalla on vastaava luokkakelpuutus/oikeus
  TMG:lle omassa Osan-FCL mukaisessa lupakirjassaan ja sen käyttöoikeus voimassa.


  b. SFCL.155 mukainen viimeaikainen kokemus lähtötapaoikeuta varten:

  i. Kumiköysistarttia lukuun ottamatta, vähintään 5 lentoonlähtöä käytettävällä
  lähtömenetelmällä. Lähtötapaoikeuta ei voi voimistaa tarkastuslennolla, jolla
  suoritetaan esimerkiksi 2 laskua, vaan 5 laskua tulee joka tapauksessa täytyä. Puutuvat
  lähdöt voi suoritaa opetajan kanssa tai yksin opetajan valvonnassa.

  Huom. Matkustajan kuljettaminen edellyttää 3 laskua viimeisen 90 vrk aikana päällikkönä kyseisellä ilma-alusluokalla.
  Opettajan tai tarkastuslentäjän tehtävään ei sovelleta matkustajan kuljettamiseen liittyviä vaatimuksia.

 2. LENNONOPETTAJAN JA TARKASTUSLENTÄJÄN tulee olla suoritanut edellisen 1. kohdan lisäksi
  ennen opetajakelpuutuksen/tarkastuslentovaltuutuksen suunniteltua käytöä:
  a. SFCL.360(a)(1) Edeltävien kolmen vuoden aikana:
  i. FI(S)-opetajaseminaarin, JA
  ii. Antanut lennonopetusta FI(S)-opetajana vähintään:30 tunttia, TAI60 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua
  JA
  b. SFCL.360(a)(2) Edeltävien yhdeksän vuoden aikana:
  i. Suoritanut hyväksytys FI(S) -pätevyyden arvioinnin (tarkastetavana), TAI
  ii. Osoitanut lennonopetajien opetajalle (jolla SFCL.315(a)(7) mukaiset oikeudet
  merkity lupakirjaan) kykynsä antaa opetusta

  Huom. Mikäli jokin yllä mainituista ei täyty, tulee SFCL.360(d) mukaan olla käynyt FI(S)-opettajaseminaari viimeisen
  kolmen vuoden aikana ja suorittaa FI(S) -pätevyyden arviointi (ns. ”opetarkkari”). Tämä aloittaa uuden kolmen vuoden
  jakson. Huomio, että kertausseminaarin tulee aina olla enintään 36kk vanha.

 3. TARKASTUSLENTÄJÄLLÄ tulee edellisten 1. ja 2. kohtien lisäksi olla ennen valtuutuksen
  suunniteltua käyttöä:
  a. Lupakirjan taakse merkitty FE(S)-valtuutus, jonka päätymispäivämäärä ei ole vanhentunut.

  SUIO FI.DTO.0040 SPL, FI(S), FE(S) oikeuksien voimassaolon seurannan ohje 25.5.2023 Korjattu 15.6.2023