LAPL(S) Koulutus

”If you push the stick forward, the houses get bigger,

if you pull the stick back they get smaller.”

Purjelentokoulutuksen tavoitteena on purjelentäjän lupakirja, LAPL(S), joka oikeuttaa lentämään purjelentokoneella. Koulutuksen on oltava kurssimuotoista ja siihen kuuluu sekä teoria- ja lentokoulutusta.

Koulutuksen voi aloittaa samana vuonna kun täyttää 15 vuotta. Lääkärintarkastus on pakollinen, mutta vaatimukset eivät ole tiukat, esimerkiksi silmälasit eivät ole este.

Koulutus koostuu teoriasta ja lento-osasta. Teoria on mahdollista suorittaa Suomen Urheiluilmailuopiston internet-pohjaisena etäopetuksena, johon liittyy yhden viikonlopun lähijakso.

Lento-osuudesta 25 ensimmäistä lentoa voidaan lentää ennen teoriakurssin suorittamista. Lupakirjan saaminen edellyttää vähintään 50 lentoa, joista 10 yksin. Lentoaikaa kertyy näillä koululennoilla vähintään 10 lentotuntia.

Lentokoulutuksessa käytetään kaksipaikkaista koulukonetta, joissa opettaja istuu takana ja oppilas edessä. Purjelennonopettajalla on käytössään omat hallintalaitteet.

Koulutuksen päätteeksi lennetään tarkastuslentäjän kanssa lentokoe. Sen perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi voi myöntää purjelentäjän lentolupakirjan, kuitenkin aikaisintaan 16-vuotiaalle. Tätä nuorempi purjelento-oppilas voi lentää yksinlentoja lentokentän läheisyydessä lennonopettajan valvonnassa.

Lentokoulutus tapahtuu Kauhavalla, Ilmasotakoulun lentokerhossa.

Hinnat:

Liittyminen kerhoon 20 €

Kerhon jäsenmaksu 30 €

Lento-osan hinta  1700 €

Seuraavat hinnat eivät ole kerhon laskuttamia ja siten vain ohjeellisia:

Verkkoteoriakurssi 540€ (Suomen Ilmailuliiton jäsenelle 490€) https://urheiluilmailuopisto.fi/education-article/purje-moottoripurjelennon-verkkoteoriakurssi/

Ilmailulääkärintarkastus 170€

Trafi Ilmailulupakirjan medical maksu 60€

Yksinlentotarkkari 50€

Lupakirjatarkkari 50€

Trafi Ilmailulupakirjan maksu 100€

Yhteensä oppilas joutuu siis maksamaan n. 2720€