KORONAVIRUKSESTA JOHTUVAN POIKKEUSTILAN VAIKUTUS LENTOKERHON TOIMINTAAN

Suomessa on voimassa koronaviruspandemiasta johtuva poikkeustila vähintään 13.4.2020 saakka. Suomen hallituksen linjaamissa toimenpiteissä on kaksi kohtaa, joiden voidaan katsoa koskevan myös lentokerhon toimintaa. Nämä ovat:

1. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
2. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Lähde:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Ilmasotakoulun Lentokerhon hallitus on 16.3.2020 päättänyt seuraavaa:

Kaikki lentotoiminta lentokerhon kalustolla sekä muu järjestetty kerhotoiminta keskeytetään 17.3.2020 lähtien. Poikkeuksena ainoastaan palo- ja SAR-lennot sekä niihin liittyvät kertauskoulu- ja tarkastuslennot silloin, kun ne ovat välttämättömiä.
Nämä järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Lentokerhon hallitus päättää ja tiedottaa rajoitusten kumoamisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

HALLITUS