Kevätkokous 2021

ILMASOTAKOULUN LENTOKERHO ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 29.5.2021 klo 18.00 alkaen

Paikka: LSK Business Park Oy, linnarakennuksen auditorio

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen ohjelmaa sekä ruokailu ja sauna.

Tervetuloa!

-Hallitus

Teams linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU0MGQyMjMtOGI0Yi00ZWFiLWI5YTUtYjQzMzc3NmU1MjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229eba9146-f776-4787-a871-c2b23ec46f73%22%2c%22Oid%22%3a%222f54e7d3-c31c-4a74-af80-42ba93cf023d%22%7d