Infotilaisuus 27.03.2021

Ilmasotakoulun lentokerho ry järjestää infotilaisuuden kesän purjelentokurssista 27.03.2021 klo 10. Kokous pidetään teamsin kautta. Kaikki purjelentokoulutuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Alla olevan Teams linkin kautta pääsette tilaisuuteen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVmNDUwNTctMDI5NC00NDI1LWJkZmEtNzJiYzQzM2Y0ZDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229eba9146-f776-4787-a871-c2b23ec46f73%22%2c%22Oid%22%3a%222f54e7d3-c31c-4a74-af80-42ba93cf023d%22%7d